bombardir capacitor 10000uf 100v

10000uf-100V
10000uf-100V (2)

Rp.120.000,-