bombardir capacitor 22000uf 100v

22000uf-100V
22000uf-100V (2)

Rp.192.000,-